Becquerel, Antoine Henri, 1852-1908

Biographical Details: Francouzský fyzik, zabýval se optikou, objevil infračervené spektrum Slunce, fosforescenci; 1896 objev radioaktivity přír. uranu - Nobelova cena (1903)- spolu s Pierre Curie a Marie Curie. (Bq)=jednotka pro aktivitu zářiče v Si.
Alternative names: Becquerel, Henri, 1852-1908
Source: J.Falta : Jmenovci mezinárodních jednotek
Niklíček, L., Štein, K. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985.
www (Figures in Radiation History)
More info: