Roun, Jiří

Biographical Details: Odborník v oblasti základního mapového díla, působí v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Source: Čada, Václav - Roun, Jiří: DTM: historie technické mapy v Praze, 2023
www(Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), cit. 2. 1. 2024
More info: