Freberg, Karen

Biographical Details: Vysokoškolská učitelka a poradkyně v oblasti sociálních médií, public relations a krizové komunikace. Působí ve Spojených státech amerických.
Alternative names: Freberg, Karen June
Source: Freberg, Karen: Social media for strategic communication, 2019
LC (Names), cit. 4. 10. 2019
www(University of Louisville), cit. 23. 9. 2019