Zádorová, Tereza

Biographical Details: RNDr., Ph.D., geografka, pedoložka a vysokoškolská učitelka.
Source: Zádorová, Tereza ... et al.: Harmonizace databáze KPP s klasifikacemi TKSP a WRB 2014, 2018
www(Česká zemědělská univerzita), cit. 25. 4. 2019
More info: