Běhounková, Lenka, 1989-

Biographical Details: Narozena 1989. Mgr., archeoložka a muzejní pracovnice.
Alternative names: Bartíková, Lenka, 1989-
Source: Bartíková, Lenka: Příspěvek k problematice technologie výroby keramických nádob a její nomenklatury. In: Studia archaeologica Brunensia. Roč. 23, 2018, č. 1, s. 5-28
www(Academia.edu), cit. 13. 12. 2018
www(Muzeum Kroměřížska), cit. 13. 12. 2018
www(Historický ústav AV ČR. Bibliografie dějin Českých zemí), cit. 25. 1. 2019
More info: