Nulíček, Michal

Biographical Details: Mgr., LL.M., advokát.
Source: Nulíček, Michal ... et al.: GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2017
www(Rowan Legal), cit. 16. 6. 2017
More info: