Zajíček, Antonín

Biographical Details: Mgr., Ph.D., hydrolog a pedolog, zaměřený na půdoznalectví, zavlažování a povodňová rizika.
Source: Roub, Radek - Zajíček, Antonín ... et al.: Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy, 2015
www(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), cit. 22. 2. 2016
More info:
Detailed results >>
Publications of this person