Španihel, Samuel, 1987-

Biographical Details: Narozen 1987. Mgr., slovenský archeolog. Pracovník Muzea regionu Valašsko. Specializuje se na raný novověk, zejména na keramickou produkci.
Source: Španihel, Samuel: Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina. In: Archaeologia historica, 40, 2015, 2, s. 857-875
www(Muzeum regionu Valašsko), cit. 22. 10. 2015
www(OutdoorTipy.cz), cit. 22. 10. 2015
Fojtík, Adam - Popelka, Miroslav - Španihel, Samuel: Doklady novověkého osídlení parcely v Malenovicích u Zlína. In: Slovácko. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 60, 2018 [vyd. 2019], s. 155-16
More info: