Valesio, Francesco, 1560-

Biographical Details: Italský mědirytec, malíř a kartograf, činný v Benátkách.
Alternative names: Valegio, Francesco, 1560-
Valego, Francesco, 1560-
Valezo, Francesco, 1560-
Valesius, Franciscus, 1560-
Valeggio, Francesco, 1560-
Vallegio, Francesco, 1560-
Valegius, Franciscus, 1560-
Vallegius, Franciscus, 1560-
FV, 1560-
Source: Palladio, A.: L'Architettvra ... (ilustroval F. Valesio)
ICCU
DNB
More info: