Kočická, Erika

Biographical Details: Slovenská Mgr.,Ph.D., práce z ekologie a environmentalistiky.
Source: Její: Stanovenie ekologickej únosnosti na základe citlivosti krajiny na acidifikáciu: modelové územie povodie Belianskeho potoka - Štiavnické vrchy
SKK SR
www(Technická univerzita vo Zvolene)