Hejduková, Pavlína

Biographical Details: Ing. ekonomie, práce o veřejných financích.
Source: Pavlásek,V.-Kunešová,H.-Hejduková,P.: Veřejné finance a daně
www(Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)
More info: