Janišová, Jana, 1978-

Biographical Details: Narozena 1978 v Olomouci. Mgr., Ph.D., historička, práce z právních dějin a z dějin raného novověku. Vystudovala též českou filologii.
Source: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (k vydání připravila a historickou studií opatřila J. Janišová)
www(Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
osobní sdělení
More info: