Sikorová, Kateřina, 1981-

Biographical Details: Narozena 22. 5. 1981. Vysokoškolská pedagožka, zaměřuje se na nakládání s nebezpečnými látkami a rizika s nimi spojená. Publikuje v oboru.
Alternative names: Martinů, Kateřina, 1981-
Sikorova, Katerina, 1981-
Sikorova, K., 1981-
Source: Její: Hodnocení environmentálních dopadů v kontexu řízení prevence závažných havárií
www(VŠB-TUO), cit. 16. 3. 2021
www(Scopus), cit. 16. 3. 2021
Sikorová, Kateřina - Blažková, Kateřina: Analýza dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, 2018
More info: