Dostál, Tomáš

Biographical Details: Vysokoškolský pedagog, stavební inženýr, autor prací z oblasti krajinného inženýrství, o erozních procesech a srážkách v povodí, protipovodňové ochraně a revitalizaci vodních toků.
Source: Jeho: Erozní a transportní procesy v povodí
Dostál, Tomáš: Zásady revitalizace drobných vodotečí = Principles of revitalization of small streams, 2008
www(České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta )
More info: