Poldi Kladno (firma)

Alternative names: Poldi Ocel Kladno
Poldi Steel
Ocelárny Poldi Kladno
See also: Spojené ocelárny Kladno
Source: Stehlík,M.: Poldovka a vládní tunely