Staňková, Eva

Biographical Details: RNDr., geoložka, též anglistka, vysokoškolské učebnice angličtiny a práce zaměřené na metodiku výuky anglického jazyka a odbornou vojenskou terminologii v angličtině.
Source: Müllerová,A.-Staňková,E.: Military student's chances and challenges
www(Univerzita obrany v Brně)
More info: