Dirner, Vojtech, 1953-

Biographical Details: Narozen 20.1.1953. Prof. Ing., CSc., práce o ochraně životního prostředí, zaměření na hospodaření s odpady a environmentální problémy hornické krajiny.
Alternative names: Dirner, Vojtěch, 1953-
Source: Herčík,M.-Dirner,V.: Základy environmentalistiky
www(Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava)
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ústav environmentalistiky -sekretariát
More info: