Michoinová, Dagmar

Biographical Details: Stavební ing., práce o materiálově technologických zásadách péče o historické stavby.
Source: Její: Příprava vápenných malt v péči o stavební památky
www(Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků)
More info: