Sysel, Petr, 1976-

Biographical Details: Narozen 27. 1. 1976 v Prostějově. Ing., elektroinženýr, práce z elektrotechniky a sdělovací techniky.
Source: Smékal,Z.-Sysel,P.: Signálové procesory
Jeho: Jednokanálová metoda zvýraznění řeči s využitím waveletové transformace řeči ve spektrální oblasti
www(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)
More info: