Řehák, David, 1978-

Biographical Details: Narozen 1978. Docent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Publikuje především na téma ochrany vojsk a obyvatelstva, kritické infrastruktury, bezpečnostního a krizového managementu.
Alternative names: Rehak, David, 1978-
Source: Jeho: Důvody realizace a formy terorismu
Obrana a strategie. 2005,č.1
www(ORCID), cit. 16. 7. 2020
Řehák, David - Martínek, Bohumír - Legierská, Petra: Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb, 2019
www(VŠB-TUO), cit. 16. 7. 2020
Rehak, David ... et al.: Safety and security issues in technical infrastructures, 2020
More info: