Kozlovsky Dufková, Jana, 1977-

Biographical Details: Narozena 20. 5. 1977 v Boskovicích. Zemědělská ing., vysokoškolská pedagožka, práce z oboru aplikované a krajinné ekologie, protierozní ochrany půdy, pozemkových úprav, krajinného inženýrství.
Alternative names: Dufková, Jana, 1977-
Source: Podhrázská, J. - Dufková, J.: Protierozní ochrana půdy
www(Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
osobní sdělení
Její: Závlahy a odvodnění
Kozlovsky Dufková, Jana: Krajinné inženýrství, 2015
More info: