Surovec, Pavel, 1947-

Biographical Details: Narozen 25.12.1947. Prof., Ing., CSc., odborné práce z technologie a ekonomiky dopravy.
Source: Jeho: Provoz, ekonomika a řízení městské hromadné dopravy.
www(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
More info: