Žihla, Zdeněk

Biographical Details: Prof., dopravní ing., CSc., publikace o letecké dopravě a provozní letecké službě.
Source: Jeho: Provoz a řízení letecké dopravy II
www (Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera)
More info: