Pichaničová, Ludmila

Biographical Details: Ekonomka,vysokoškolská pedagožka, práce z oboru.
Source: Pichaničová,L.-Pačesová,H.: Ekonomie I
www(VŠCHT Praha)