Strachotová, Dana

Biographical Details: Ekonomka, publikace z oboru podniková ekonomika.
Source: Management pro 21. století (Strachotová,D.-editorka)
www (Vysoká škola chemicko-technologická)