Barešová, Eva

Biographical Details: Právnička, specialistka na problematiku nemovitostí a katastru nemovitostí.
Source: Její: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Barešová Eva... et al.: Katastrální zákon: komentář, 2019
More info: