Hába, Jaroslav, 1958-

Biographical Details: Narozen 1958. Stavební inženýr, soudní znalec, práce z oboru soudního inženýrství, oceňování majetku, podniků, věcná břemena, vady a poruchy ve stavebnictví a z oblasti stavebního práva.
Source: Věcná břemena od A do Z (spoluautor J. Hába)
More info: