Bertrand, Joseph, 1822-1900

Biographical Details: Francouzský matematik, věnoval se teorii čísel, diferenciální geometrii, teorii pravděpodobnosti, ekonomii a termodynamice.
Alternative names: Bertrand, Joseph Louis François, 1822-1900
Source: Bertrand, J.: Calcul des probabilités. 1907
BNF, cit. 17. 4. 2013
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 19. 11. 2013
More info: