Brazell, Lorna

Biographical Details: Právnička, specializuje se na na ochranu duševního vlastnictví.
Source: Brazell, L.: Electronic signatures and identities law and regulation
LC (Names), cit. 1. 2. 2012
www(Bird & Bird), cit. 1. 2. 2012