Chráska, Miroslav, 1942-

Biographical Details: Narozen v roce 1942. Prof. PhDr., CSc., pedagog, editor. Publikuje v oblasti didaktiky a pedagogiky.
Source: Jeho: Didaktické testy v práci učitele
Jeho: Empirická pedagogická šetření a jejich statistické vyhodnocování : studijní text pro autory diplomových prací na fakultách vzdělávajících učitele
K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě (Miroslav Chráska)
www(prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), cit. 9. 9. 2013
More info: