Schindler, Josef, 1835-1911

Biographical Details: Narozen 23.6.1835 v Lachovicích, zemřel 22.2.1911 v Praze. Katolický kněz, kapitulní děkan a probošt, infulovaný děkan, infulovaný prelát, doktor teologie, profesor církevních dějin a patristiky, děkan fakulty.
Source: TUMPACH, Josef; PODLAHA, Antonín. Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Díl V. Praha : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrby, 1923. S. 1921-2322.
More info: