Česko.

Biographical Details: Zákon č. 100/2001 Sb., ze dne 20. 02. 2001, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR, cit. 02. 05. 2018
www(Zákony pro lidi), cit. 26. 4. 2018
Dvořák, Libor: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí : komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2018