Česko.

Biographical Details: Zákon č. 201/2012 Sb., ze dne 02. 05. 2012, ve znění zákonů č. 183/2017 a 225/2017 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR, cit. 01. 03. 2018
www(Zákony pro lidi), cit. 28. 2. 2018
Bejčková, Pavla: Zákon o ochraně ovzduší. Praha : Wolters Kluwer, 2018