Česko.

Biographical Details: Zákon č. 441/2003 Sb., ze dne 03. 12. 2003, ve znění zákonů č. 183/2017 a 196/2017 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR
www(www.zakonyprolidi.cz), cit. 10. 1. 2018
Koukal, Pavel ... et al.: Zákon o ochranných známkách. Praha : Wolters Kluwer, 2017