Česko.

Biographical Details: Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., ze dne 07. 05. 1992, ve znění zákonů č. 126/2016 a 459/2016 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR, cit. 28. 02. 2023
www(www.zakonyprolidi.cz), cit. 28. 02. 2023
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě / Jiří Plos. Praha : Wolters Kluwer, 2018