Česko.

Biographical Details: Zákon 44/1988 Sb., ze dne 19. 04. 1988, ve znění zákonů č. 183/2017 Sb. a 225/2017 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR
www(www.zakonynawebu.cz)
Horní zákon ; Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář / Ondřej Vícha. Praha : Wolters Kluwer, 2017