Česko.

Biographical Details: Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., ve znění zákonů č. 15/2015 Sb. a 39/2015 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR
www(www.zakonynawebu.cz)
www(portal.gov.cz)
In: Zákon o ochraně přírody a krajiny / Vojtěch Stejskal. Praha : Wolters Kluwer, [2016]