Česko.

Biographical Details: Zákon č. 100/2001 Sb., ze dne 20. 02. 2001, ve znění zákonů 39/2015 Sb. a 2682015 Sb.
Source: Sbírka zákonů ČR
www(www.zakonynawebu.cz)
www(Portál veřejné správy), cit. 03. 12. 2015
Bahýľová, Lenka - Kocourek, Tomáš - Vomáčka, Vojtěch: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. V Praze: C.H. Beck, 2015