Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Alternative names: VÚLHM Jíloviště - Strnady
VÚLHM
Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady
Source: www (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti)
Stabilization of Forest Functions in Biotopes Disturbed by Anthropogenic Activity (mezinárodní vědecká konference)
More info: