Česká geografická společnost

Alternative names: ČGS
Czech Geographical Society
See also: Česká společnost zeměvědná
Československá společnost zeměpisná (1921-1939)
Česká společnost zeměpisná
Československá společnost zeměpisná (1945-1978)
Československá geografická společnost
Source: www (Česká geografická společnost)
www (Geografie a krajinná sféra tradiční a současná geografie)
Book of abstracts : XV. International Conference of Historical Geographers
More info: