Česká společnost pro systémovou integraci

Alternative names: ČSSI
Source: www (Česká společnost pro systémovou integraci)