Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení hydrologie a ochrany vod

Source: Metodika řízení závlahového režimu plodin výpočetním programem IRRIPROG