Státní veterinární ústav Praha

Alternative names: SVÚ Praha
Source: Metody a kriteria [sic] pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin
www(Státní veterinární ústav Praha), cit. 10. 11. 2011
More info: