Soudní dvůr Evropských společenství

Biographical Details: ESD byl zřízen v r. 1952 Pařížskou smlouvou v rámci Evropského společenství uhlí a oceli. V r. 1958 stal společnou soudní institucí Evropského společenství uhlí a oceli, Euratomu a Evropského hospodářského společenství.
Alternative names: Court of Justice of the European Communities
Evropský soudní dvůr
ESD
See also: Evropské společenství uhlí a oceli. Soudní dvůr
Soudní dvůr Evropské unie
Source: LC (Names)
Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES
www(Wikipedie - Soudní dvůr Evropské unie )
More info: