Ústav přístrojové techniky (Akademie věd ČR)

Alternative names: Akademie věd České republiky. Ústav přístrojové techniky
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
See also: Ústav přístrojové techniky (Československá akademie věd)
Source: www (Akademie věd České republiky)
Lukášek,R.: Vývoj a některé výsledky Ústavu přístrojové techniky ČSAV (in: Brno v minulosti a dnes. Sv. 8, 1966)
www(ISI Brno)
More info: