Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha

Alternative names: VÚOMP
See also: Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd Praha
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Source: www (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha)
www(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)