Česká společnost pro stavební právo

Source: www (Pracovní komise Legislativní rady vlády)
More info: