Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

Alternative names: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Strojní fakulta. Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Source: www (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)