Univerzita Karlova

Biographical Details: V r. 1882 byla dřívější Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělena na Českou universitu Karlo-Ferdinandovu a na Německou universitu Karlo-Ferdinandovu. Obě univerzity pokračovaly v činnosti i po vzniku Československa roku 1918, změnilo se však jejich právní postavení. Na základě zákona z 19. února 1920, č. 135/1920 Sb. byla za pokračovatelku tradic pražské univerzity označena česká univerzita, která oficiálně získala jméno „Universita Karlova“ (tento název se podle některých zdrojů neoficiálně používal již po r. 1918).
Alternative names: Charles University
Karlova universita
Karlova univerzita v Praze
Karlova univerzita
Universita Karlova
Universitas Carolina
Univerzita Karlova v Praze
Karls-Universität zu Prag
Karlsuniversität Prag
See also: Česká universita Karlo-Ferdinandova
Source: Zivil- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des Europäischen Rechts
www (Univerzita Karlova), cit. 19. 12. 2018
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 12. 2018
Slavnostní inaugurace rektora konaná dne 29. ledna 1919 na České universitě Karlově v Praze
Kuthan, J.: Splendor et Gloria Regni Bohemiae
More info:
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person