Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Alternative names: Vysoká škola báňská - TU Ostrava
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Technical University Ostrava
Technical University of Ostrava
Technická univerzita Ostrava
TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB - Technical University Ostrava
VŠB-Technical University of Ostrava
See also: Báňská akademie v Příbrami
Vysoká škola báňská v Ostravě
Vysoká škola báňská v Příbrami
Source: www (VŠB-TU Ostrava)
Excursion guide - Morava 2008
Proceedings of the 11th international workshop on research and education in mechatronics
More info:
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person